Wildlife Estates Označení
v České republice

1

Wildlife Estates
označení

2

WE česká národní delegace

3

Jak obdržet WE označení?

4

Jak obnovit WE označení?

Wildlife Estates označení

Wildlife Estates (WE) projekt byl zahájen v roce 2007 na podporu udržitelného managementu a hospodaření s volně žijícími živočichy na územích, které chrání biodiverzitu.

WE označení je reakcí na faktory, které ohrožují evropské lokality, například upuštění od tradic, urbanizaci, znečištění, změnu klimatu, rozšíření invazních druhů, přeměnu výrobních systémů, atd.

Naše čtyři hlavní cíle:

1. Praktičnost:

Určit, propagovat a podporovat osvědčené a příkladné hospodaření na územích v rámci Evropské unie.

2. Komunikace:

Propagovat dobré a příkladné hospodaření s půdou, a zejména udržitelný lov a rybolov ve směru k veřejnosti a politickým orgánům.

3. Politika:

Dát správcům půdy možnost zlepšit a přizpůsobit použití národních politik a politik EU prostřednictvím jasného lobování (NATURA 2000, EU Strategie pro biodiversitu do roku 2020, SZP po roce 2013).

4. Tvorba sítě:

Vytvořit celoevropskou síť s cílem navázat synergie, sdílet zkušenosti a obchodní příležitosti.

Praktičnost
Komunikace
Politika
Tvorba sítě

WE česká národní delegace

WE délégation

Kdo jsme...

Česká národní delegace je skupina jednotlivců (celkem 10 lidí) pracujících v různých organizacích, kteří sdílejí nadšení a závazek společně zlepšovat kvalitu české krajiny, půdy a její biodiversity. Tato skupina funguje pro podporu a rozvoj WE označení na dobrovolné bázi a je ochotna sdílet odborné znalosti a úsilí v České republice. V rámci Národního řídícího výboru pracují naši členové v následujících organizacích: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (UZEI), Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK), Mendelova universita v Brně, občanské sdružení: Pro Přírodu a Myslivost, Česká zemědělská universita v Praze (CZU), Česká společnost ornitologická (CSO) a Asociace soukromého zemědělství (ASZ). Pro více kontaktních informací klikněte zde

Naše výsledky...

V současné době je označeno šest území reprezentujících více než 12.000 hektarů, které jsou oceněny jako příkladná a velmi dobře obhospodařovaná území. Nejdůležitější pracovní dokumenty (WE charta, WE dotazník) jsou dostupné v češtině. Pro získání těchto dokumentů kontaktujte, prosím, národního zástupce Fracesca Kinského dal Borgo nebo Kamilu Lohrovou. České komunikační materiály: WE leták & Rozhovor v PDF.tartalom/press/czech_3.jpg

1
Wildlife Estates označení
2
WE česká národní delegace
3
Jak obdržet WE označení?
4
Jak obnovit WE označení?

Jak obdržet WE označení?

Existují dvě úrovně, které musí být splněny každým žadatelem pro řádnou kvalifikaci WE označení:

Úroveň 1:

podepsání WE Charty

Úroveň 2:

vyplnění WE dotazníku

WE Charta musí být platná před tím, než je uděleno WE označení. Úspěšný žadatel obdrží WE označení, které bude přehodnoceno po pěti letech.

V případě zájmu o získání WE označení kontaktujte, prosím, národní zástupce Francesca Kinského dal Borgo nebo Kamilu Lohrovou, kteří vám zašlou potřebné dokumenty (WE Chartu a WE dotazník). Po podpisu WE Charty a vyplnění WE dotazníku (atlantický/kontinentální biogeografický region) bude žádost přezkoumána Národním řídícím výborem, který rozhodne, zda žadatel splnil nezbytné požadavky pro udělení označení a je-li třeba, poskytne doporučení pro zlepšení. Národní komise nahlásí Evropskému sekretariátu (ELO kancelář) v Bruselu, že žádost může být úspěšně validována a WE označení může být vydáno. Celý tento proces je koordinován národním zástupcem.

Seznam kontaktů Národních delegací je dostupný zde.

Comment obtenir le Label?

Jak obnovit WE označení?

Jakmile je WE označení uděleno mezinárodní porotou, jeho platnost trvá po dobu pěti let a je snadno obnovitelné. Národní delegace WE bude informovat držitele (znovu žadatele) o vypršení této lhůty a navrhne schůzku, kde prodiskutují obnovu označení. Tento proces je zaměřen hlavně na změny, které případně proběhly na daném území od prvního hodnocení. Úkol Národní delegace WE je přezkoumat, zda došlo či nedošlo k důležitým změnám ve správě daného území v průběhu pěti let. Za každé prodloužení WE označení je účtován poplatek ve výši 10.000 Kč pro následujících pět let.

Proces obnovy WE označení má dva kroky:

Krok 1
Krok 2
Žadatel vyplní dotazník, který obsahuje 31 jednoduchých otázek
Existují dvě různé situace:
Na daném území a ve správě tohoto území žádné významné změny neproběhly, nebo proběhly jen nepatrné změny v plánu hospodaření. To znamená, že národní delegace a žadatel musí upravit původní žádost a poskytnout krátkou zprávu o drobných změnách (pokud proběhly) Evropskému sekretariátu.
Na daném území a ve správě tohoto území proběhly významné změny. Např. změna ve využívání půdy, změna vlastníka, změna v hospodaření, atd. Proto národní delegace požádá znovu o vyplnění WE dotazníku, aby mohla aktualizovat informace o daném území.
active